Taxi opleiding

 

Taxidiploma

Om de kwaliteit binnen de taxibranche te waarborgen is er per 1 juli 2004 een verplicht examen ingevoerd voor taxichauffeurs. Chauffeurs die het wettelijk verplichte CVV-examen met goed gevolg afleggen ontvangen een taxidiploma, ook wel een taxipas genoemd.

Zonder taxipas is het niet mogelijk om taxivervoer te verrichten. De taxiopleiding kan beginnen met de theorie of met de praktijk. De volgorde hierin is niet relevant.

Iedereen kan de taxiopleiding volgen met een geldig rijbewijs B.

Er is geen vooropleiding vereist en de kans op slagen hangt volledig van jezelf af.

 

Interesse in de taxi opleiding? Bel 0635118777

 

Om de chauffeurspas taxi te halen moet je een aantal zaken regelen:

1. Aanvraag KIWA register https://www.kiwaregister.nl/productpagina-taxi/
2. Medische Keuring arbo arts
3. Verklaring omtrent gedrag (VOG)
4. Theorie-examen (TVT)
5. Praktijkexamen (TVP)

 

 

Theorie examen

Waar bestaat het theorie examen uit?

Het theorie examen bestaat uit 28 vragen.

2 cases met ieder 5 vragen.

2 vragen over de Routiq maxi Nederland. 

De vragen gaan over het taxirijden en alles wat daarbij komt kijken, zoals de rijtijdenwet, de benodigde documenten in de taxi en de Wet Personenvervoer.

Interesse in de taxi opleiding? Bel 0635118777

 

 

De onderwerpen die aan bod komen:

 1. Administratie en documenten;
 2. Wet- en regelgeving;
 3. Ritvoorbereiding;
 4. Verantwoorde en veilige verkeersdeelname;
 5. Optreden bij verkeersongevallen, verstoringen en calamiteiten;
 6. Communicatie;
 7. Klantgerichtheid en beroepshouding;
 8. Conflictsituatie en het eigen gedrag;
 9. Handelen bij agressie en geweld;
 10. Klachtenprocedures;
 11. Gebruik en toepassing wegenkaart Nederland;
 12. Verkeersregels

 

Kandidaten moeten kaart kunnen lezen middels de Routiq Maxi Nederland.

Wij hebben alle leemiddelen en maken gebruik van VEKABEST.

 

Praktijkexamen:

 

Het praktijkexamen bestaat uit 3 praktijkopdrachten:

1. Rijden van de CBR-locatie (Groningen / Assen / Hoogeveen) naar een vastgesteld object* zonder gebruikmaking van hulpmiddelen;
2. Rijden van het object naar een onbekend adres met gebruikmaking van hulpmiddelen (navigatiesysteem of stratenboek);
3. Rijden van het adres terug naar de CBR-locatie op aanwijzingen van de examinator.

*Per examenplaats zijn er vijf objecten vastgesteld. De examinator bepaalt naar welk object er wordt gereden.

 

Er wordt van iedere kandidaat verwacht dat de routes vanaf de CBR locatie naar elk van de 5 objecten goed bekend zijn. Zelf oefenen in eigen vrije tijd is zeer raadzaam.

Daarnaast wordt het praktijkexamen ook geoefend door onze taxi opleider.

Interesse in de taxi opleiding? Bel 0635118777